Tarım Sigortaları (TARSİM)

Tarım Sigortası Nedir?

Tarım Sigortası; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar ile korumaya alan bir sigorta ürünüdür. Yetiştirdiğiniz bitkisel ürünleri, seralarınızı ve hayvanlarınızı Hakan ABAYGİL Sigorta Acenteliği Hizmetleri Limited Şirketi’ nın sunduğu hizmetler kapsamında, acenteliğini yaptığımız sigorta şirketlerimizce güvence altına alabilirsiniz.

Tarım Sigortası Neler Sunuyor?

Bitkisel Ürün Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Söz konusu karar doğrultusunda, uygulamanın basit ve anlaşılır olması bakımından verilen teminatlar aşağıda görüleceği üzere 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sera Sigortası

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

· Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

· Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

· Her türlü doğal afetler,

· Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

 

Hayvan Hayat Sigortası

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortası kapsamında ele alınan ve ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

· Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

· Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

· Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

· Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

· Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

 

Su Ürünleri Sigortası

30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Tarım sigortaları ile ilgili detaylı bilgilere TARSİM web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Image

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır Abaygil Sigorta