• Kasko ve trafik sigortası arasındaki fark nedir?

  Trafik sigortası zorunludur ve başkalarına verilen zararları temin eder. Kasko sigortası ise isteğe bağlıdır ve aracın kendi hasarlarını teminat altına almaktadır.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

  Sosyal sigortası olan kişiler sadece katılım payını ödemek koşuluyla sağlık sigortası yaptırarak ister tek ister aile boyu özel sağlık sigortası yaptırabilirler.

 • Deprem sigortasında eşyalar teminat altında mıdır?

  Maalesef, sadece bina ve bina kısımları teminat altındadır.

 • Konut sigortasını kiracılar da yaptırabilir mi?

  Kiracılar da eşyalarını teminat altına alabilmek için konut sigortası yaptırabilirler.

 • Sağlık Sigortası vergiden nasıl düşürülür?

  Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primler, aylık brüt olarak ücretin %15’ini geçmeyecek miktarda, vergiden düşebilir. 

  Memurlar, işçiler, serbest çalışanlar, esnaf veya iş yeri sahibi olanlar vergi indirimden faydalanabilir. Sağlık sigortası primleri ödenmiş olan tüm aile bireyleri için vergi indirimi başvurusunda bulunulabilir. Bunun için sigorta ettiren kişi olması yeterli olacaktır. 

  Sağlık sigorta primlerini vergiden düşürmek isteyenlerin, çalıştıkları firmanın muhasebe birimine veya muhasebe şirketi varsa bizzat kendilerine, sağlık sigortası poliçe örneği, sağlık sigortası primi ödemesini gösteren makbuzu veya banka dekontunu, kredi kartı ekstresi gibi bir ödeme belgesini iletmeleri gerekir. 

  Bu sayede brüt maaş üzerinden yapılacak olan vergi kesintisinden, ödenen primler düşer. Ücretli olarak herhangi bir iş yerinde çalışmayan serbest meslek sahipleri, esnaflar veya işyeri sahipleri yine aynı şekilde yıllık gelir vergisi matrahından, ödedikleri sağlık sigortası primlerini düşürebilirler. 

 • Trafik kazalarında kusurun kimde olduğu neye göre belirlenir?

  Kazalarda kusurun kimde olduğu yapılan incelemeler ve Tramer yardımı ile belirlenmektedir. Tramer; “Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi” kurumunun kısaltılmış halidir. Bu sistem tüm sigorta bilgilerini içeren bir veri deposudur. Tramer sorgulama sayesinde bir araca dair sigorta işlemlerinin tamamına bakılabilir. Aynı zamanda aracın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edebilir ve tüm kaza içerikleri takip edilebilir. Böylelikle sigorta sektörüne olan güvenin artması ve faydaların çoğalması amaçlanır.

  KUSURLU TARAFIN TESPİTİ

  • Gerçekleşen kaza sonucunda ilk olarak fotoğraf çekilir ve kaza tespit tutanağı Fakat kaza tespit tutanağı ve çekilen fotoğraf kusurun kimde olduğunu anlamak için yeterli bir tespit evrağı değildir.
  • Kaza tespit tutanağı ve fotoğraflar sigorta şirketine iletilir. 3 iş günü içerisinde bir değerlendirme yapılır ve tespit edilen kusur oranı Tramer’e  iletilir.
  • Şayet her iki taraf veya taraflardan herhangi biri kusur oranına itiraz etmek isterse; 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvurmaları gerekir.
  • 5 iş günü içerisinde itiraz edilmezse, doğrudan kusur oranı kabul edilmiş sayılır.
  • Eğer Tramer sigorta şirketinin değerlendirmesiyle hemfikir olursa sigorta şirketine haber verir. Sigorta şirketlerinin hemfikir olmaması durumunda ise, Tramer içerisinde işleyen Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na başvuru yapılır.
  • Olağan durumu bir de Tutanak Değerlendirme Komisyonu değerlendirir ve karar aşamasına gelinir.
  • Bu komisyondan çıkan karar doğrultusunda da hasar/tazminat ödemeleri gerçekleşir. Hasar/tazminat ödemelerinin yasal süresi 8 iş günüdür.

  Kimse arabasının başına bir şey gelsin istemez. Bu durum tüm sürücülerin ortak korkusudur. Özellikle son yıllarda trafiğe çıkan araç sayısı bir hayli arttı. Bu durum da beraberinde trafik yoğunluğu ve daralan otoparkları getirdi. Günümüzde sorunsuz bir yolculuk geçirmek neredeyse şans haline gelmiş durumda. Hal böyle olunca, dikkatli bir sürücüyseniz ve dış etkenler sebebiyle herhangi bir kaza ile hiç zarara girmeden üstesinden gelmek istiyorsanız trafik sigortası ve kasko size destek olacaktır. 

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır Abaygil Sigorta