Nakliyat Sigortası

Kapsam: Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin, bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Süre: Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurt dışı taşımalarında, alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün, deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Image

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır Abaygil Sigorta