Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; sigortalıların gerek yaşarken gerek vefatlarından sonra sorumluluklarını yerine getirmelerine, kaza sonrası tedavi gereksinimlerini karşılamalarına, kendilerinin veya lehdarlarının (sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin) uğrayacakları kayıpları telafi etmelerine yönelik yıllık risk sigortası ürünüdür. Sigortalıların vefatlarından sonra kaza sonucu vefat teminatı ve yaşarken yaşadıkları kazalar için ise maluliyet / kısmı maluliyet teminatları sunmaktadır.

Image

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır Abaygil Sigorta